Kontakt

Sídlo ateliéru

Dolné Rudiny 6405/1
010 01 Žilina
Slovensko
 

Korešpondenčná adresa

Stránske 66
013 13 Stránske
Slovensko
 

Kontaktné údaje

tel.č. 0907 07 97 58

miro.bolibruch@gmail.com